Osteoporoza wtórna

Osteoporoza wtórna jest konsekwencją licznych chorób atakujących pacjentów w różnym wieku. Jej leczenie jest możliwe jedynie wówczas, gdy lekarz prowadzący pacjenta pozostaje w kontakcie ze specjalistami zajmującymi się walką z głównym schorzeniem, przeciwstawianie się osteoporozie nie zda się bowiem na wiele, jeżeli nie zostaną podjęte próby prowadzące do eliminacji jej przyczyny. Jak można się domyślić, chorób niosących za sobą ryzyko wystąpienia osteoporozy nie jest wcale mało.

Chyba za najczęściej spotykaną można uznać osteoporozę hormonalną, której pojawienie się jest właśnie jedną z konsekwencji zmian, z jakimi mamy do czynienia mówiąc o zaburzeniach w gospodarce hormonalnej człowieka. Może być ona zatem konsekwencją: niedoczynności oraz nadczynności tarczycy, cukrzycy w jej zaawansowanym stadium, niedoczynności oraz nadczynności kory nadnerczy, a nawet niedoboru hormonu wzrostu.

Z osteoporozą muszą liczyć się również chorzy zmagający się z przewlekłymi schorzeniami atakującymi ich układ pokarmowy, w tym zwłaszcza takimi, które sprawiają, że pojawiają się dość istotne zaburzenia we wchłanianiu wapnia. W tym kontekście warto wspomnieć między innymi o nietolerancji laktozy oraz zespołach złego trawienia i wchłaniania, należy jednak mieć na uwadze to, że chorób przewodu pokarmowego pociągających za sobą groźbę pojawienia się osteoporozy może być znacznie więcej.

Jak można się domyślić, również choroby narządów ruchu oraz schorzenia tkanki łącznej są w stanie zagrozić pacjentowi osteoporozą. Stosunkowo najczęściej do osteoporozy prowadzi reumatoidalne zapalenie stawów, niebezpieczna bywa jednak również choroba zwyrodnieniowa stawów, długotrwałe unieruchomienie pacjenta, a także martwica jałowa kości. O ryzyku osteoporozy rozmawia się również z pacjentami zmagającymi się z chorobami nowotworowymi, w tym zwłaszcza z tymi, w których dochodzi właśnie do zajęcia kości. Chyba najczęściej w tym kontekście wspominana jest białaczka szpikowa, nie jest to jednak jedyna choroba z tej kategorii, która może nieść za sobą tego rodzaju konsekwencje.